help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 december 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/12/2022
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/12/2022
Editie:2
Pagina:93276
Advies van de Raad van State Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 72037 / Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 72037
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 22/12/2022 tot ...