help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2022 tot wijziging van de regelgeving over de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 09/09/2022
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 12/12/2022
Edition:1
Page:92411
Avis du Conseil d'Etat Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 71748
Entrée en vigueur / Effet 01/09/2022 (art. 5)

Période de vigueur du 01/09/2022 au ...
Remarques Opgelet: in het BS van 12/12/2022 werd een ander BVR (p. 91726) bekendgemaakt met een identiek opschrift en datum. Ook de inhoud is identiek, maar beide BVR's hebben wel een onderscheiden inwerkingtreding.