help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 april 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, voor wat betreft de harmonisatiecoëfficiënt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/04/2022
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/05/2022
Pagina:43354
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 70574
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2021 (art. 7)

Temporeel toepassingsgebied: "Dit besluit is van toepassing op de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaan op 01/01/2022, met uitzondering van de overlevingspensioenen berekend op basis van een
Rustpensioen dat daadwerkelijk en voor de eerste maal ten laatste op 01/12/2021 is ingegaan." (art. 6)

Periode van geldigheid van 01/01/2021 tot ...