help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 24 maart 2022 tot wijziging van bijlage I en II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen wat betreft cytoplasmatische mannelijke steriliteit bij hybriden van tarwe


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/03/2022
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/05/2022
Editie:1
Pagina:41239
Advies van de Raad van State 70960
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2022 (art. 4, § 1)

Art. 2 en 3: tijdelijke wijzigingen die worden opgeheven op 31/08/2029 of 28/02/2030 (art. 4, §§ 2 en 3)

TT

Periode van geldigheid van 01/09/2022 tot 28/02/2030