help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Uitvoerend samenwerkingsakkoord van 27 september 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/09/2021
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/10/2021
Editie:2
Pagina:104710
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/2021 (art. 9)

Periode van geldigheid van 01/10/2021 tot 14/10/2021
Opmerkingen Aanhef: de verwijzing in de 2de visum naar de datum van het akkoord tot wijziging van het oorspronkelijke akkoord 14/07/2021 is onjuist: er moet worden gelezen 27/09/2021 in plaats van 09/09/2021.