help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Samenwerkingsakkoord van 19 maart 2021 tussen het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie inzake het toezicht en de naleving van de gewestelijke wetgevingen betreffende tewerkstelling

Zusammenarbeitsabkommens vom 19. März 2021 zwischen der Wallonischen Region, der Flämischen Region, der Region Brüssel-Hauptstadt und der Deutschsprachigen Gemeinschaft bezüglich der Koordination im Hinblick auf die Überwachung und der Einhaltung von regionalen gesetzlichen Bestimmungen in Beschäftigungsfragen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/03/2021
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/12/2021
Editie:1
Pagina:121986
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 17/11/2023 (art. 15: "op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de laatste instemmingsakte"; deze akte stemt overeen met het DRW 28/09/2023)

Periode van geldigheid van 17/11/2023 tot ...
Bijlage bij
Aard Datum    
DDG 17/05/2021  
DVO 12/11/2021  
OBHG 02/12/2021  
DRW 28/09/2023