help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 maart 2021 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/03/2021
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/03/2021
Editie:2
Pagina:30864
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2021 (art. 2)

Temporeel toepassingsgebied: van toepassing op de uitkeringen die vanaf 01/04/2021 worden betaald of toegekend. (art. 2)

Periode van geldigheid van 01/04/2021 tot ...