help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Rondzendbrief van 14 januari 2021 die de praktische modaliteiten verduidelijkt van de publicatie in open data van de inventarissen van overheidsopdrachten en van subsidies beoogd door het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/01/2021
Aard van de akte: Omzendbrief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/01/2021
Pagina:3654
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 15/01/2021 (punt 8: "de dag volgend op de goedkeuring")

Periode van geldigheid van 15/01/2021 tot 16/12/2021