help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft het 1/10 ouderschapsverlof, mantelzorgverlof en diverse andere bepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/07/2020
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/09/2020
Pagina:68844
Advies van de Raad van State 67601
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/2020 (art. 16, inleidende zin: "op de eerste dag van de maand volgend op de definitieve goedkeuring van dit besluit")

Art. 8: 01/10/2019 (art. 16, 1°)
Art. 12 en 13: "op de eerste dag van de maand die volgt op het akkoord van de federale ministerraad" (art. 16, 2°)
Art. 14: wat het statutair personeel betreft: "op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin voldaan is aan de volgende twee voorwaarden: -de federale ministerraad verleende zijn akkoord; en -de federale uitvoeringsbesluiten die nodig zijn om het recht op uitkeringen te regelen traden in werking" (art. 16, 3°)

Periode van geldigheid van 01/10/2019 tot ...