help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1994 tot vaststelling van de heffingscoëfficiënt inzake de grindwinning voor 1995


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/12/1994
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/12/1994
Pagina:32366
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1995

TT 1995

Periode van geldigheid van 01/01/1995 tot 31/12/1995
Opmerkingen Het BVR 21/12/1994 werd enkel als voorbeeld opgenomen. Tenzij zij voor advies aan de Raad van State werden voorgelegd, bevat de databank geen besluiten tot vaststelling van de heffingscoëfficiënt inzake de grindwinning voor een bepaald jaar, in uitvoering van art. 15 van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning.