help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 14 september 1994 houdende vaststelling van een gedeelte van het gewestplan Limburgs Maasland op het grondgebied van de gemeente Dilsen-Stokkem, ter plaatse "Stokkem-Negenoord"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/09/1994
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/10/1994
Pagina:26750
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking