help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 6 november 2019 tot vaststelling bij Leefmilieu Brussel van de lijst van ongezonde, hinderlijke of lastige werken of werken die een gevoel van onveiligheid, vrees en onzekerheid oproepen bij de personeelsleden die ermee belast zijn en die de toekenning van een vaste uurtoelage rechtvaardigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/11/2019
Aard van de akte: Ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/11/2019
Pagina:108171
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/2019 (art. 6: "op de eerste dag van de maand die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 01/12/2019 tot ...