help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 29 juli 2019 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/07/2019
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/07/2019
Editie:1
Pagina:74548
Advies van de Raad van State 66451 + 66465
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/2019 (art. 2, eerste lid)


Periode van geldigheid van 01/08/2019 tot ...
Opmerkingen Art. 2, tweede lid: "De bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad geldt als de bekendmaking van het sociaal tarief die met toepassing van artikel 6 van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling
Van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie moet worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad voor 1 juli 2019."