help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2009 waarbij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gemachtigd om 468 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/12/2009
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/01/2010
Pagina:2706
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking TT: 01/01/2010 - 31/12/2010 (zie art. 2 en 3)

Periode van geldigheid van 01/01/2010 tot 31/12/2010
Opmerkingen Behalve het voorliggende besluit en enkele andere die als voorbeelden werden geselecteerd, worden niet opgenomen in de databank de besluiten houdende machtiging contractueel personeel in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften.