help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 4 april 2019 tot vaststelling van het betaalcircuit voor de gezinsbijslag


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/04/2019
Aard van de akte: Ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/04/2019
Pagina:37826
Advies van de Raad van State 63858
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2020, "met uitzondering van de bepalingen over de voorwaarden en de procedure houdende de erkenning van de kinderbijslagfondsen die in werking treden op de datum waarop deze ordonnantie bekendgemaakt wordt in het Belgisch Staatsblad" (art. 40)

Overgangsbepalingen: art. 39

Periode van geldigheid van 01/01/2020 tot ...