help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 januari 2019 betreffende de modaliteiten en werkingskosten van de Commissie voor nucleaire voorzieningen en haar vast secretariaat


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/01/2019
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/02/2019
Pagina:11582
Advies van de Raad van State Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 65111 / Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 65111
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 3, eerste en tweede lid, en art. 4, eerste lid: 01/01/2018

Periode van geldigheid van 01/01/2018 tot ...