help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de Richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, van de Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming en van de Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/05/2018
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/06/2018
Pagina:50182
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking "De artikelen 1, 2 en 3 hebben uitwerking na het verschijnen in het Belgisch Staatsblad van de laatste instemmingsakte van dit samenwerkingsakkoord door de respectieve bevoegde wetgevers:
-wanneer ze een 7° invoeren, op 19 juni 2009
-wanneer ze een 8° invoeren, op 28 mei 2014
-wanneer ze een 9° invoeren, op 22 mei 2016."

Periode van geldigheid van 19/06/2009 tot ...
Bijlage bij
Aard Datum    
DRW 08/11/2018  
OGGC 21/12/2018  
DVO 21/12/2018  
DDG 11/12/2018