help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft het optimalisatietraject functieclassificatie, geldelijke bepalingen en andere bepalingen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 20/04/2018
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 04/05/2018
Page:37943
Avis du Conseil d'Etat 62822
Entrée en vigueur / Effet 01/05/2018 ("op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van goedkeuring ervan.")
Art. 1, 1°: 01/01/2016
Art. 1, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° en 8°, art. 2, 1°, art. 3, 1°, art. 5, 1°, art. 8, 9, 35 en 52: 14/07/2017
Art. 2, 2°: 01/04/2018
Art. 3, 2°: 31/12/2017
Art. 20, 1°, 26, 38 en 48: 01/01/2018
Art. 37: 01/07/2015
Art. 42 en 46: 01/01/2017
Art. 47: 01/04/2017

Période de vigueur du 01/07/2015 au ...