help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 26 januari 2018 houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg betreffende de wederzijdse bijstand inzake civiele veiligheid, gedaan te Brussel op 5 februari 2015


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/01/2018
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/03/2018
Pagina:19129
Advies van de Raad van State 58677
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 17/03/2018 tot ...