help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/11/2017
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/12/2017
Editie:2
Pagina:106673
Advies van de Raad van State 61695
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/07/2018

Temporeel toepassingsgebied: deze wet is van toepassing op overeenkomsten gesloten vanaf 01/07/2018.

Overgangsbepalingen: art. 87

Periode van geldigheid van 01/07/2018 tot ...