help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 november 1991 tot vaststelling van de toelagen die voor het jaar 1991 moeten worden toegekend aan de door het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten erkende instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/11/1991
Aard van de akte: Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/01/1992
Editie:2
Pagina:1428
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1991

TT 1991