help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 31 juli 2017 houdende bekrachtiging van twee koninklijke besluiten met toepassing van artikel 71 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/07/2017
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/09/2017
Pagina:81862
Advies van de Raad van State 61378
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 2: uitwerking: datum van inwerkingtreding van de bekrachtigde akten: 20/04/2017

Periode van geldigheid van 20/04/2017 tot ...