help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 30 juni 2017 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/06/2017
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/07/2017
Pagina:69572
Advies van de Raad van State 61377
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 5, 7, 9 en 20: 10de dag na bekendmaking
Art. 2, 3, 4 en 11 tot en met 15: 01/07/2017
Art. 6: dag van bekendmaking
Art. 8: 01/04/2017
Art. 10, 16 tot en met 19, 21 tot en met 24 en 26: 01/01/2017
Art. 25: 01/09/2017
Art. 27 en 28: treden in werking op 01/04/2017 en treden buiten werking op 01/01/2019


Periode van geldigheid van 01/01/2017 tot ...