help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 28 april 2017 tot oprichting van het "War Heritage Institute" en houdende integratie van de opdrachten, de middelen en het personeel van het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers, het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk en de Historische Pool van Defensie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/04/2017
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/05/2017
Pagina:56825
Advies van de Raad van State 60701
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/2017
Art. 5, 4° en 5°, 7, § 3, derde lid, 2° en 3°, 9, 10 en 11, § 2, 2°: 01/05/2017 (KB 04/06/2018)

Periode van geldigheid van 01/05/2017 tot ...
Opmerkingen Art. 38: "De Koning kan bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de geldende wetgevende bepalingen opheffen, wijzigen, aanvullen of vervangen om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van deze wet."