help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/02/2017
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/04/2017
Pagina:51524
Advies van de Raad van State 60756
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2019

Art. 106, eerste lid, 3°, art. 81 tot 88 (Hoofdstuk 11), art. 108, § 2, punt 1° tot en met 5° en art. 109: 01/04/2017

Overgangsbepalingen: art. 106, tweede lid, 107 en 108


Periode van geldigheid van 01/04/2017 tot ...