help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 23 december 2016 houdende invoering van een gereglementeerde boekenprijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/12/2016
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/02/2017
Pagina:17447
Advies van de Raad van State 59784
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/07/2017 (BVR 16/06/2017)

Temporeel toepassingsgebied: dit decreet is van toepassing op de boeken die na de inwerkingtreding van dit decreet worden uitgegeven of voor een eerste keer worden geïmporteerd (art. 27).

Periode van geldigheid van 01/07/2017 tot ...