help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 25 december 2016 tot omzetting van richtlijn 2014/91/EU en houdende diverse bepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/12/2016
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/12/2016
Pagina:91912
Advies van de Raad van State 60225 + 59712 pp
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 96: dag van bekendmaking

Overgangsbepalingen: art. 95

Periode van geldigheid van 30/12/2016 tot ...