help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de voorzitster van het directiecomité (van FOD Binnenlandse Zaken) van 29 september 2016 houdende aanduiding inzake tuchtzaken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/09/2016
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/10/2016
Pagina:69837
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/2016

Periode van geldigheid van 01/10/2016 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Opschrift: de woorden "(van FOD Binnenlandse Zaken)" werden toegevoegd om de opzoekingen in de databank te vergemakkelijken.