help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van het Arbitragehof nr. 14/92 van 27 februari 1992

"vernietigt de artikelen 85 en 87, en in zoverre het betrekking heeft op deze artikelen, artikel 88 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/02/1992
Nummer: 14/92
Aard van de akte: Arrest van het Grondwettelijk Hof
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 02/04/1992
Editie:1
Pagina:7395
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: dag van bekendmaking

Uitwerking: zie analyse

Periode van geldigheid van 01/05/1990 tot ...