help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 houdende de subsidiëring van de verwerving, de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van terreinen voor woonwagenbewoners


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/12/2015
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/01/2016
Pagina:6139
Advies van de Raad van State 58442
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/01/2016

Overgangsbepalingen: art. 12, in fine

Buitenwerkingtreding: overgangsbepalingen (BVR 11/09/2020, art. 7.12 tot 7.51)

Periode van geldigheid van 01/01/2016 tot 31/12/2020