help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 17 juli 2015 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/07/2015
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/08/2015
Editie:2
Pagina:52651
  • 12/09/2017 (Rechtzetting)
    Art. 2 (Franse vertaling)
Advies van de Raad van State 57408
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking
Art. 3: vanaf aanslagjaar 2016
Art. 4: vanaf aanslagjaar 2015
Art. 5: 01/01/2016
Art. 37: in zoverre dit artikel een artikel 3.22.0.0.2 in de Vlaamse Codex Fiscaliteit invoegt en in zoverre het ingevoegde artikel betrekking heeft op de belastingen bedoeld in artikel 3, eerste lid, 4° en 6° tot 8° van de bijzondere wet van 16 januari 1986 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten: 15/09/2015 (BVR 18/09/2015)

Periode van geldigheid van 14/08/2015 tot ...