help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministeriële omzendbrief van 25 februari 2015 betreffende de veiligheids- en identificatiemarkering van de voertuigen van meer dan 2,5 ton, van de aanhangwagens met een totaal gewicht van meer dan 3,5 ton, van de opleggers, evenals van de containers die bestemd zijn voor de hulpverleningszones


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/02/2015
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/03/2015
Pagina:17193
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking "Deze omzendbrief is van toepassing op de voertuigen, containers, aanhangwagens en opleggers die vanaf 1 maart 2015 besteld worden door de hulpverleningszones. Voor de voertuigen, containers, aanhangwagens en opleggers die besteld worden voor 1 maart 2015, is de omzendbrief ten laatste op 1 januari 2025 van toepassing,
Uitgezonderd voor de autopompen, de tankwagens en de signalisatiewagens, waarvoor gevraagd wordt om zich ten laatste op 1 januari 2020 te conformeren aan deze omzendbrief."

Periode van geldigheid van 01/03/2015 tot ...