help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 25 juli 1990 tot vaststelling, voor het jaar 1990, van de waarde van de parameters tussenkomend in de berekening van de retributies tot dekking van de kosten voor de controle en de monitoring van de effecten op het marien milieu en de levende rijkdommen van de zee van de verbrandingen op zee van industriële afvalstoffen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/07/1990
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/08/1990
Pagina:15926
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1990

TT 1990