help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/04/2014
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/12/2014
Editie:2
Pagina:104479
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Koning en uiterlijk op de eerste dag van de vierentwintigste maand na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (namelijk, uiterlijk op 01/12/2016).

Overgangsbepalingen: art. 28 en 29

Periode van geldigheid van 01/12/2016 tot ...
Opmerkingen 1) Art. 20 tot 27 ("HOOFDSTUK 5. - Bepalingen betreffende de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken"): autonome bepalingen ondanks het opschrift van de wet dat de indruk geeft dat deze uitsluitend van wijzigende aard is. Zie ook artikelen 28 en 29 omdat deze overgangsbepalingen rechtstreeks betrekking hebben op artikelen 20 tot 27.

2) De inwerkingtreding van de W 10/04/2014 regelt de inwerkingtreding van de W 28/10/2016 (BS 24/11/2016, p. 77.970) in die zin dat de W 28/10/2016 in werking treedt op de eerste dag van de zesde maand na die waarin de W 10/04/2014 in werking getreden is (art. 19, W 28/10/2016).