help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 27 mei 2014 houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regeringen van de Benelux-Staten en de regering van de Republiek Zuid-Afrika inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke, officiële en/of dienstpaspoorten, gedaan te Pretoria op 22 februari 2013


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/05/2014
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/07/2014
Pagina:54790
Advies van de Raad van State 54332
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 01/08/2014 tot ...