help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 tot wijziging van de regelgeving betreffende het verlenen van steun voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen en voor bijhorende afzetbevorderingsacties


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/04/2014
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/07/2014
Pagina:51777
Advies van de Raad van State 55754
Inwerkingtreding / Uitwerking 17/07/2014 ("de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")
Art. 5: 01/01/2014

Overgangsbepalingen: art. 10 en 11

Periode van geldigheid van 01/01/2014 tot ...