help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 30 maart 1990 tot opheffing van het ministerieel besluit van 16 februari 1983 betreffende de uitgifte door de Nationale Loterij, in de vorm van tranches van het "duo"-type, van de speciale Paastranches en de speciale tranches ten voordele van de Nationale Kas voor Rampenschade


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/03/1990
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/04/1990
Pagina:6176
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 04/04/1990