help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Agentschap Onroerend Erfgoed - Besluit van het afdelingshoofd van de afdeling Beheer van het agentschap Onroerend Erfgoed van 18 maart 2014 tot subdelegatie van een aantal specifieke bevoegdheden aan de provinciale directeurs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/03/2014
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/06/2014
Pagina:45270
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 19/03/2014

Periode van geldigheid van 19/03/2014 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.