help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministeriële omzendbrief GPI 36ter van 21 maart 2014 betreffende de schadeloosstelling van de gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/03/2014
Nummer: GPI 36ter
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/04/2014
Pagina:29841
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum van inwerkingtreding is niet vermeld.
Temporeel toepassingsgebied: "De in deze omzendbrief vervatte principes zijn van toepassing op de periodes van gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid vanaf de datum van inwerkingtreding ervan."