help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het Protocol dat op 21 oktober 2010 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden werd ondertekend tot wijziging van het verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ter uitvoering van artikel 4, § 4, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/06/2013
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/10/2013
Pagina:83075
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van inwerkingtreding van de laatst bekendgemaakte instemmingsakte, met name op 29/11/2013.


Periode van geldigheid van 29/11/2013 tot ...
Opmerkingen Datum van de akte: de bekendgemaakte tekst bevat geen enkel element waardoor de datum van het afsluiten kan bepaald worden. Bijgevolg wordt dit samenwerkingsakkoord geacht te bestaan uiterlijk op de dag van bekrachtiging van de eerste wetgevende instemmingsakte. In dit geval gaat het om 28/06/2013, datum van het Vlaamse instemmingsdecreet.


Bijlage bij
Aard Datum    
DVO 28/06/2013  
DRW 10/10/2013  
OBHG 07/11/2013