help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed

Citeertitel: "het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/07/2013
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/10/2013
Pagina:74104
Advies van de Raad van State 50981
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2015 (BVR 16/05/2014, art. 13.4.1), behalve de volgende bepalingen:

Art. 2.1, 4°, 7°, 8°, 9° en 12°: 01/04/2016 (MBVO 25/03/2016, art. 1, 2°, BS 31/03/2016, p. 22037)

Art. 2.1, 21°: 01/01/2016 (BVR 04/12/2015, art. 68, 2°)

Art. 2.1, 36°: 01/06/2016 (MBVO 25/03/2016, art. 1, 2°, BS 31/03/2016, p. 22036)

Art. 5.1.1. tot 5.6.1. (Hoofdstuk 5): "op de datum bepaald in het besluit houdende de vaststelling van lijst van aangeduide erkende archeologen" (art. 12.4.2) maar daarna: 1) art. 5.1.1 tot 5.2.3: 01/04/2016 (MBVO 25/03/2016, art. 1, 2°: "hoofdstuk 5 met uitzondering van art. 5.4.1 tot en met 5.4.4", BS 31/03/2016, p. 22037); 2) art. 5.3.1 (afdeling 3): 01/01/2016 (BVR 04/12/2015, art. 68, 2°); 3) art. 5.4.1 tot 5.4.4: 01/06/2016 (MBVO 25/03/2016, art. 1, 2°: "hoofdstuk 5, afdeling 4, onderafdeling 1 en 2", BS 31/03/2016, p. 22036); 4) art. 5.4.5 tot 5.6.1: 01/04/2016 (MBVO 25/03/2016, art. 1, 2°: "hoofdstuk 5 met uitzondering van art. 5.4.1 tot en met 5.4.4", BS 31/03/2016, p. 22037)

Art. 8.1.3: te bepalen door de Regering (BVR 16/05/2014, art. 13.4.1, 3°)

Art. 10.2.1, eerste lid, 6°: te bepalen door de Regering (BVR 16/05/2014, art. 13.4.1, 4°)

Art. 10.2.1, eerste lid, 7°, art. 10.3.1, art. 10.3.2, art. 10.3.3, art. 11.2.2, eerste lid, 4°, 5° en 10°, art. 11.2.4, § 1, eerste lid, 2° en 4°: 01/04/2016 (MBVO 25/03/2016, art. 1, 2°, BS 31/03/2016, p. 22037)

Art. 12.1.2 en 12.1.3 (wijziging van art. 25 en 43 van Bosdecreet van 13 juni 1990): te bepalen door de Regering (BVR 16/05/2014, art. 13.4.1, 10°)

Art. 12.2.1, 3° (opheffing van DVO 30/06/1993): "op de datum bepaald in het besluit houdende de vaststelling van lijst van aangeduide erkende archeologen" (art. 12.4.2) maar daarna: 1) 01/01/2015 met uitzondering van art. 1, art. 3, 1°, 2°, 3°, 5° tot en met 8°, 10° en 11°, art. 4 tot en met 10, art. 30, 31, 32, 33, § 1, art. 34, art. 35, 1° tot en met 8°, 13° en 14°, art. 36 en art. 37 (BVR 16/05/2014, art. 13.4.2); 2) 01/04/2016 wat betreft art. 3, 1°, 2°, 3°, 5° tot en met 7°, 10° en 11°, art. 4, art. 6 tot en met 10, art. 19, art. 23, art. 31 en 32, art. 33, § 1, art. 34, 35, 1° tot en met 8°, 13° en 14°, art. 36 en 37 MBVO 25/03/2016, BS 31/03/2016, p. 22037); 3) 01/06/2016 wat betreft art. 1, art. 3, 8°, art. 5 en art. 30 (MBVO 25/03/2016, BS 31/03/2016, p. 22036). Met andere woorden is DVO 30/06/1993 volledig opgeheven op 01/06/2016.

Opgelet:
1) de inwerkingtreding van art. 6.1.1 doet art. 1 BVR 17/01/2014 in werking treden;
2) de inwerkingtreding van art. 4.1.1 doet art. 11 BVR 17/01/2014 in werking treden.

Overgangsbepalingen: art. 12.3.1 tot 12.3.20

Periode van geldigheid van 01/01/2015 tot ...