help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 30 augustus 2013 tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/08/2013
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/10/2013
Pagina:69434
Advies van de Raad van State 53230
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Koning en uiterlijk op 31/12/2013: volledig uitgevoerd
31/12/2013 (KB 07/11/2013, art. 122, 1°)
Art. 4: 01/10/2013 (KB 07/11/2013, art. 122, 1°)

Overgangsbepalingen: art. 37 tot 39

Periode van geldigheid van 01/10/2013 tot ...