help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Ministerieel besluit van 21 december 2012 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 21/12/2012
Nature de l'acte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 31/12/2012
Edition:1
Page:88744
Avis du Conseil d'Etat D
Entrée en vigueur / Effet 01/01/2013

TT 01/01/2014 met uitzondering van art. 10, 11, 13, 29 en 30

Période de vigueur du 01/01/2013 au 31/12/2014
Remarques Art. 31: Hoewel de opheffing van het MBVO van 22/12/2010 in samenlezing met artikel 32 strikt genomen een tijdelijk karakter heeft, lijkt het de bedoeling te zijn van de steller van de akte, dat de opheffing een definitief karakter heeft.