help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de secretaris-generaal van het Departement internationaal Vlaanderen van 17 december 2012 tot vaststelling van de forfaitaire bedragen voor kosten van levensonderhoud en verblijf in het kader van de subsidiëring van stages bij internationale organisaties voor het jaar 2013


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/12/2012
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/12/2012
Editie:2
Pagina:87946
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2013

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2013 tot 31/12/2013
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.