help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 23 november 2012 tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 23/11/2012
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 21/12/2012
Edition:2
Page:87104
Avis du Conseil d'Etat 51187
Entrée en vigueur / Effet Te bepalen door de Regering: 01/07/2016, volledig uitgevoerd (art. 32, BVR 10/06/2016, BS 28/06/2016)
Art. 3 en 4: 22/12/2012 ("op de dag die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")

Période de vigueur du 22/12/2012 au ...