help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012 betreffende de bepaling van de patiëntbijdrage in de centra voor geestelijke gezondheidszorg


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 05/10/2012
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 08/11/2012
Edition:2
Page:67198
Avis du Conseil d'Etat 51677
Entrée en vigueur / Effet 01/05/2013 ("op de eerste dag van de zesde maand die volgt op de maand waarin het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt")

Période de vigueur du 01/05/2013 au ...