help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 24. September 2012 zur Zustimmung zu dem zweiten Protokoll zur Änderung des am 13. Oktober 1977 in Canberra unterzeichneten Abkommens zwischen dem Königreich Belgien und Australien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuervermeidung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen, in der Fassung des am 20. März 1984 in Canberra unterzeichneten Änderungsprotokolls, geschehen zu Paris am 24. Juni 2009

Decreet van 24 september 2012 houdende instemming met het Tweede Protocol, gedaan te Parijs op 24 juni 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Australië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Canberra op 13 oktober 1977, zoals gewijzigd door het Protocol ondertekend te Canberra op 20 maart 1984


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/09/2012
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/10/2012
Editie:2
Pagina:65417
Advies van de Raad van State 49606
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 03/11/2012 tot ...