help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 3 augustus 2012 betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in de financiële sector


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/08/2012
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/08/2012
Editie:2
Pagina:50674
Advies van de Raad van State 51573
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 03/09/2012 tot ...
Opmerkingen Referenties naar de parlementaire stukken, zoals bekendgemaakt in het BS: onjuist.