help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 juni 2012 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/06/2012
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/06/2012
Pagina:32843
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dit besluit is van toepassing op de vanaf 1 juli 2012 betaalde of toegekende inkomsten.

Periode van geldigheid van 01/07/2012 tot ...