help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van 28 november 2007 van de gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Landmaatschappij betreffende de delegatie van bevoegdheden aan de algemeen directeur, de afdelingshoofden en sommige ambtenaren


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 28/11/2007
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 09/06/2008
Page:28957
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Dag van ondertekening

Période de vigueur du 28/11/2007 au 12/10/2014
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Art. 17 heft het besluit van de raad van bestuur van 28 september 2005 tot delegatie van bevoegdheden inzake de algemene werking aan ambtenaren van de Vlaamse Landmaatschappij op dat niet in de databank opgenomen is.